Maailman johtava prosessiteollisuuden paloturvallisuusratkaisujen valmistaja Minimax osaksi Sintrol Safety -konseptia 

Minimaxin laajan portfolion myötä Sintrol tarjoaa Suomen laajimmat ja edistyneimmät paloturvallisuusratkaisut prosessien ja tuotantolaitosten suojaamiseen. 
 
Mikä on Minimax? 

Minimax on saksalainen, vuodesta 1902 toiminut paloturvallisuuteen keskittyvä yritys. Minimax työllistää globaalisti 10 000 henkilöä ja sen vuotuinen liikevaihto ylittää 2 miljardia euroa.  

Minimaxilla on vahva asiantuntemus ja laaja tuotevalikoima, joka mahdollistaa räätälöidyt ja laajennettavat ratkaisut eri teollisuudenalojen tarpeisiin. Valikoimaan kuuluvat kipinänilmaisu ja sammutusjärjestelmien lisäksi esimerkiksi sprinklerijärjestelmät, kaasupohjaiset sammutusjärjestelmät, palontorjuntajärjestelmät sekä palonilmaisu- ja valvontatekniikka. Yhteistyön myötä Sintrol kykenee tarjoamaan kotimaisille asiakkailleen laajasti testattuja ja sertifioituja komponentteja ja järjestelmiä, jotka valmistetaan Minimaxin omissa kehitys- ja tuotantolaitoksissa varmistaen laatu kaikissa tuotteissa aina yksinkertaisimmista sammuttimista monimutkaisiin sammutusjärjestelmiin. 

Kipinänsammutusjärjestelmä

Minimaxin tärkein palontorjunnan tutkimuskeskus sijaitsee pääkonttorin yhteydessä Bad Oldesloessa. Se on keskeinen paikka laajan tuotekehitystyön toteuttamisessa, joka yhdessä yhtiön muiden tuotekehitysyksiköiden kanssa varmistaa palontorjuntateknologian edistyksellisyyden nyt ja tulevaisuudessa. Minimaxin asiantuntijatiimit ovat erikoistuneet toimialoittain, jolloin he pystyvät huomioimaan uusimmat standardit ja tukevat yksilöllisesti jokaista projektia, täyttäen myös viranomaisten, vakuutusyhtiöiden ja toimijoiden asettamat vaatimukset. 

Minimaxin tarjonta kattaa laajan valikoiman palontorjuntaratkaisuja eri teollisuudenaloihin, kuten kierrätyslaitokset, voimalaitokset, datasalit, laivat ja logistiikkakeskukset. Jokainen teollisuudenala, kiinteistö ja käyttökohde vaatii ainutlaatuisia palontorjuntaratkaisuja, ja Minimaxin tarjonta kattaa tuotevalikoiman lisäksi asiantuntemuksen järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Palonilmaisu- ja sammutuksenhallintajärjestelmä

Mikä on Sintrol Safety -konsepti? 

Sintrol Safety -konsepti on monipuolisista tuotteista ja palveluista ratkaisukokonaisuus tulipalojen sekä kaasu- ja pölyräjähdyksien havaitsemiseen, ennaltaehkäisyyn ja suojaamiseen erityisesti prosessiteollisuuden laitoksissa. Tämä innovatiivinen konsepti on suunniteltu minimoimaan riskejä ja varmistamaan, että liiketoimintanne voi jatkua keskeytyksettä. 

Panostaminen paloriskien minimointiin on strategisesti äärimmäisen tärkeää sekä ihmisten turvallisuuden että liiketoiminnan kannalta. Tehokkaat palontorjuntatoimenpiteet eivät ainoastaan suojaa työntekijöitä, asiakkaita ja omaisuutta, vaan ne myös auttavat yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia, vähentämään vakuutusmaksuja ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Lisäksi laadukas palontorjunta voi edistää positiivista mainetta ja luottamusta, mikä tukee pitkän aikavälin menestystä.

Sijoitukset turvallisuuteen eivät ole pelkästään oikeudellinen ja eettinen velvoite, vaan ne muodostavat myös perustan kestävälle liiketoiminnalle. Turvallisempi työympäristö heijastaa sitoutumista vastuullisuuteen ja auttaa luomaan vakaan pohjan menestyksekkäälle liiketoiminnalle.