Valmistaja: Opsis - Pölymittarit

SM 200 pölymittaus

Laiteella voidaan tehdä sekä näytteenotto myöhempää analysointia varten että jatkuvatoiminen 8 - 24h keskiarvomittaus sekä laserdiffraktioon perustuva online mittaus