Elohopean jatkuvatoimiset analyysilaitteistot

opsis elohopean jatkuvatoimiset analyysilaitteistot

EN 15267 hyväksytty, QAL 1

Sertfikaatti: TUV 0000035012 03 tai 0000040333 04

 • EU 2010/75/EU
 • Luku III (13th BImSchV)
 • Luku IV ( 17th BimSchV)
 • 30th BimSchV
 • TA Luft
 • 27th BImSchV
 • Mittausalueet: O- 45  µg /m3 tai 0 – 100 µg/m3
 • Kalibrointiväli :  2 kk tai 3 kk riippuen valitusta analysaattorityypistä
 • Kalibrointilaite: HovaCal tmv.
 • SO2 ristiinherkkyys kompensoidaan SO2 mittauksella
 • Ympäristön lämpötila: + 5 –  +40 C

Käyttökohteet: Jätteenpoltto- ja voimalaitokset uuden WI BREFin mukaan, rinnakkaispolttolaitokset samoin ja muut vastaavat.

Toimintaperiaate:

Näytettä ottava märän ja kuuman kaasun mittaus. Pölyt erotellaan kaasusta näytteenottimessa – Toimenpide ei muuta näytteenkäsittelyä.

Laitteisto koostuu UV- analysaattorista ja 2 metriä pitkästä mittauspolusta, jonka päässä on kvartsilasioptiikat. Mittapolun toisessa päässä on UV-valon lähetinyksikkö ja toisessa päässä peili, josta spektri siirtyy valokuitua pitkin analysaattoriin.

Kaasu kulkee ennen mittapolkua konvertterin lävitse, jossa oksidoitunut elohopea hajoaa elementaalielohopeaksi (Hg0).  Tämä voidaan mitata käytetyllä UV_DOAS spektrianalyysitekniikalla.

Mittapolun jälkeen kaasu poistuu joko ulkoilmaan tai takaisin prosessiin. Virtauksen pitää tasaisena  mittapolun ulostuloon kytketty ejektoripumppu. Virtausta valvotaan mittapolulla olevallaa virtausmittauksella.

Epätarkkuus:

Relative total expanded uncertainty                                       
U in % of the ELV 30 μg/m³   10.7

Requirement of 2000/76/EC and 2001/80/EC                       
U in % of the ELV 30 μg/m³  40.0

Requirement of EN 15267-3                                                   
U in % of the ELV 30 μg/m³  30.0