EnviMan ilmanlaadunvalvonta ohjelma

Opsiksen EnviMan-ohjelmistopaketti on jatkuvasti kehittyvä nykyaikainen työkalu ilmanlaadunvalvontaan.

Laajan datankäsittelykyvyn lisäksi pystyt meteorologiaa ja matemaattisia malleja hyödyntämällä luomaan mm. reaaliaikaisia päästöhajoamakarttoja. EnviMan on MS Windows pohjainen ohjelmisto, jossa on kätevät mittaustulosten jakamisominaisuudet LAN,WAN tai internetin välityksellä. Tämä tekee eri organisaatioiden yhteistyöstä päästöjen hallinnassa yksinkertaista ja tehokasta.

EnviMan-ohjelmistopaketti on täysin muokattavissa jokaisen asiakkaan tarpeisiin. Saatavilla olevat työkalut voidaan jakaa kahteen ryhmään: datanhallinta ohjelmistoihin ja maantieteellisiin informaatiojärjestelmiin(GIS).

Datanhallinta ohjelmistot

EnviMan ComVisioner – reaaliaikaiseen datankäsittelyyn. Voit kerätä dataa mittausasemilta ja tallentaa sen tietokantoihin. Nämä mittaustulokset voit esittää taulukoissa tai kuvaajissa ja määrittää automaattisia hälytyksiä tietyille kriteereille. Tämän lisäksi voit käyttää kehittyneitä matemaattisia funktioita määrittämään sekundäärimuuttujia ennustamissovelluksiin.

EnviMan Reporter – tehotyökalu raporttien laatimiseen, mittausdatan esittämiseen ja  edistyneeseen tilastolliseen analyysiin. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Opsis-mittausjärjestelmän kanssa, mutta toimii myös minkä tahansa mittadatan analysoinnissa. Voit yhdistää monen mittapisteen tuloksia, joista voit rajata vain halutut tiedot monien valintatyökalujen avulla ja suorittaa monimuuttuja tilastollisia laskelmia.

EnviMan Forecaster – päivittäisiin ilmanlaatuennustuksiin. Voit luoda laskelmia kaikkien saasteiden määrälle seuraavana 48 tuntina. Tulokset voit esittää vain tietyn saasteen määränä ilmassa, tai useamman aineen painotettuna yhdistelmänä, kuten PSI tai ilmanlaatuosoittimina. Ennusteet perustuvat mukautuviin tilastollisiin malleihin, jotka käyttävät hyväkseen aikaisempia ilmanlaatumittauksia, meteorologiaa ja sääennustuksia.

Voit esittää dataa internetissä monella tavalla

  • EnviSchedulerin avulla voit käyttää Reporteria luomaan JPEG-kuvaajia ja HTML-tilastoja, jotka siirretään verkkopalvelimille esittämistä varten.
  • EnviMan Sitebuilderilla voit Envischedulerin ominaisuuksien lisäksi suunnitella HTML-sivun esitysasun.
  • EnviWeb on suunniteltu sääennustuksien esittämiseen internetissä. Pystyt luomaan karttapohjan, mukaanlukien erilaiset sääsymbolit. Sovellus päivittää karttaa automaattisesti, kun se saa tietoja sääennustuksien tarjoajalta.

Ilmanlaadun mallintaminen (GIS)

EnviMan Mapper

Käytetään luomaan sopiva karttapohja kaikille muille EnviMan GIS-moduuleille. Voit tuoda dataa erilaisissa tiedostomuodoissa (*.shp, *.mif, *.bmp) ja valmistella optimaalisen kartan käyttöösi.

EnviMan AQEmissioner

Yhdistää päästömittausdataa kaupunkialueilla laajoiksi tietokannoiksi. Voit esittää mittausdataa kartalla lähteiden perusteella(maa-, ilma- tai meriliikenne) ja luoda dynaamisia simulaatiomalleja päästöistä