Opsis prosessinohjaus

Opsiksen järjestelmä, joka käyttää UV/FTIR DOAS ja TLD teknologioita kosketuksettomaan, läpikanavan monikaasumittaukseen on maailmanlaajuisesti käytetty ja kansainvälisesti sertifioitu. Analysaattorin kyky mitata monesta mittapisteestä samanaikaisesti monipolkuominaisuudella vähentää hankinta- ja huoltokustannuksia.

Opsis tarjoaa myös täydellisen ohjelmistopaketin päästömittaustulosten käsittelyyn ja esittämiseen. Se sisältää laajan kirjon tilastoanalyysityökaluja ja graafisia ominaisuuksia.

Analysaattorien  nopea vasteaika yhdistettynä UV/FTIR DOAS monikaasumittauksen tarkkuuteen mahdollistaa prosessin hyötysuhteen optimoinnin ja tekee laitoksesta kustannustehokkaan.

Ominaisuudet

  • UV/FTIR DOAS ja TLD edut yhdistettynä
  • Monikaasumittaus (NOX, SO2,  CO, CO2, H2O, HCl, H2S, CH4…)
  • Monipolkusovellukset
  • Nopea vasteaika
  • Pitkä käyttöikä
  • Kestää vaativiakin prosessiolosuhteita
  • Matalat huoltokustannukset
  • Yksinkertainen kalibrointi
  • Kansainvälisesti sertifioitu ja hyväksytty
  • Asiantunteva tuki ja huolto saatavilla maailmanlaajuisesti

Yhteensopivuus