Päästömittausjärjestelmä Opsis

Opsis päästömittausjärjestelmät on suunniteltu toimimaan vaativissa prosessiolosuhteissa. Ne kestävät korkeita lämpötiloja ja suuria pölypitoisuuksia.

DOAS- JA TLD-laitteet käyttävät kosketuksetonta optista mittausta, eivätkä sisällä liikkuvia osia, joka tekee niistä pitkäikäisiä. Nämä ominaisuudet yhdistettynä monen yhtäaikaisen polun mittausmahdollisuuteen tekevät järjestelmästä kustannustehokkaan käyttää.

Nykypäivän ympäristödirektiivien, sekä ympäristöystävällisyyden tavoittelun takia eri teollisuuden aloilla päästöjen seuraaminen ja vähentäminen ovat muodostumassa  tärkeäksi parametriksi laitoksen kannattavuudessa. Päästöjen hallintaan käytettävät savukaasun puhdistusjärjestelmät vaativat kuitenkin tarkat ja luotettavat mittalaitteet saavuttaakseen optimaalisen tehokkuuden.  Opsiksen UV/FTIR DOAS ja TLD tekniikoihin perustuva järjestelmä käyttää tarkkaa läpikanavan insitu monikaasumittausta (HCl, HF, NOx, CO2, CO,NH3, H2O…) ja tallentaa datan helppoa tarkastelua ja arviointia varten.

Mittaustulosten käsittelyyn Opsis tarjoaa monipuolisen mittausdatan analysointiohjelmiston. Se tarjoaa kätevät työkalut datan tilastolliseen analyysiin, graafiseen esittämiseen ja arviointiin.

Opsis-järjestelmät on kansainvälisesti sertifoitu ja hyväksytty. Niitä on käytössä maailmanlaajuisesti tuhansia mm. jätteenpolttolaitoksissa, rikkihappotuotannossa, voimalaitoksissa ja terästehtaissa.

Avainominaisuudet

 • UV/FTIR DOAS ja TLD edut yhdistettynä
 • Monikaasumittaus (NOX, SO2,  CO, CO2, H2O, HCl, H2S, CH4…)
 • Monipolkusovellukset
 • Pitkä käyttöikä
 • Kestää vaativiakin prosessiolosuhteita
 • Matalat huoltokustannukset
 • Helppo kalibrointi
 • Mittadatan monipuolinen analysointi ja esittäminen
 • Kansainvälisesti sertifioitu ja hyväksytty
 • Asiantunteva tuki ja huolto saatavilla maailmanlaajuisesti

Yhteensopivuus

 • EN 15276
 • EN 14181
 • US EPA
 • MCERTS