Sintrol PIPO-paketti

Ratkaisu PIPO-asetuksen mittaustarpeisiin

Jatkuvatoimiset hiukkaspäästömittarit ja O2/CO‐mittaukset alle 50 MW:n polttolaitoksille

Valitsimme PIPO‐pakettiin komponentit, joiden avulla voit toteuttaa PIPO-asetuksen määräykset riippumatta lähtötilanteestasi. PIPO-paketti sisältää hiukkaspäästöt, O2 + CO mittaukset. Voit myös valita minkä tahansa erillisen osan tarpeesi mukaan. 

Hiukkaspäästöjen mittaus

  • Sintrol S 300 mittarit ovat edullisia ja huoltovapaita pölymittareita.
  • S303 trendimittaus automaattisella alueen haulla
  • S304 mg/m3 kalibroitava malli

Optiset mittausperiaatteet

  • Opasiteetti ja takaisinsironta
  • Valmistajat  Durag GmbH ja LAND

Hapen (O2) mittaus

  • ZrO-pohjaiset happimittaukset
  • Siemens sähkökemialliseen kennoon tai paramagneettiseen mittaukseen perustuvat laitteet yhdistettynä IR-CO mittaukseen.

Hiilimonoksidin (CO) mittaus

  • Siemens NDIR-pohjaiset näytettä ottavat laitteet, joihin voidaan yhdistää hapen mittaus.

Toimitukseen sisältyy 

dokumentointi, käyttöönotto, käytönopastus, huoltosopimukset ja tarvittaessa asennuspalvelut, metallitöitä lukuun ottamatta.

VALTIONEUVOSTON ASETUS 750/2013 eli nk. PIPO-asetus polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 29.10.2013

PIPO-asetusta sovelletaan kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista poltto­ainetta käyttäviin energiatuotantoyksiköihin, joiden polttoaineteho on vähintään 5 MW mutta alle 50 MW. Asetusta sovelletaan myös 1-5 MW:n yksiköihin, jos yksikön yhteenlaskettu polttoaineteho on yli 5 MW.

Uusiin laitoksiin asetusta sovelletaan välittömästi ja vanhoihin laitoksiin asetusta aletaan soveltaa viimeistään 1.1.2018.

Asetuksen mukaisesti yli 5 MW:n yksiköissä, joissa poltetaan kivihiiltä, turvetta tai muuta kiinteää polttoainetta (puu, biopolttoaine, pelletit yms.), on happimittauksen lisäksi mitattava jatkuvatoimisesti hiilimo­noksidi tai palamattomat. Hiukkaspäästötasoja on mitattava jatkuva­toimisesti uusilla, kiinteää polttoainetta tai raskasta polttoöljyä poltta­villa kattiloilla.