WIM COMPAS™ prosessianalysaattorisarja

Prosessianalysaattori

Mittausta tarvitaan tuotekaasujen nopeiden energiasisältö / kaasun koostumuksen muutosten kompensointiin.

Mittaamalla Wobbe indeksi (WI), lämpöarvo/BTU (CV) ja palamisilmantarve-indeksi (CARI) voidaan optimoida palamisprosessi ja tehdä säädöstä tehokas ja nopea.

Tuotekaasuilla, joissa on sekä H2:ta että CO:ta, WI:n ja CARIn välillä ei ole  suoraa lineaarista yhteytää ja sen vuoksi on tärkeää näissä tapauksissa mitata molemmat.

Analysaattorin toimintaperiaate:

Tuote-/soihtukaasua ja kuivaa ilmaa sekoitetaan hallitusti kiintessä suhteessa, jonka jälkeen sekoitus johdetaan katalyyttiseen jatkuvatoimiseen uuniin, jossa se poltetaan 800 asteen lämpötilassa täysin. Savukaasun jäännöshapen pitoisuus määritetään ZrO- mittauksella, joka kertoo polttoon tarvittavan ilmaylimäärän (CARI ) ja Wobbe Indeksin.

Kaasun suhteellisen tiheyden määrittämiseen on saatavilla tiheyskenno, joka asennetaan analysaattorin kaasujen sekoituskammioon. Näistä arvoista analysaattori määrittää lähtösignaalit.

WI:n avulla prosessia voidaan hallita niin, että  sen energian syöttö on vakio, riippumatta poltettavan kaasun laadun vaihteluista.

CARI:n avulla voidaan ilmaylimäärää säätää hyötysuhteen optimoimiseksi.

Koska mittaus on ennen prosessia, voidaan käyttää myötakytkentää prosessin ohjaukseen. Näin saadaan prosessi pysymään  haluttujen rajojen sisällä ennakoidusti.