Tuotekategoria: Prosessisuojaus

Sintrol Safety tuotevalikoimasta löytyvät prosessinsuojaus järjestelmät ja laitteet, joiden avulla voidaan ennakoida alkavat kytöpalot, maadoitusviat sekä estää pöly- ja kaasuräjähdyksiä leviämästä ja aiheuttamasta lisävahinkoja laitteille ja henkilöstölle.

Nicosys CO -ilmaisujärjestelmä

Nicosys ilmaisee kytöpalot havaitsemalla palon alkuvaiheessa syntyvän hiilimonoksidin. Tätä signaalia voidaan käyttää ennakoimaan alkavia riskejä ennen varsinaisten vahinkojen syntymistä.

MXOne palonsammutustykki

Minimax MXOne korkeatehoinen palonsammutustykki tarjoaa 360° toiminta-alueen ja mahdollistaa erittäin tarkan ja kohdennetun vesisumun käytön turvalliselta etäisyydeltä. Lue lisää.