Tarkkaa mittausta raskaissa olosuhteissa

Sintrol Oy toimitti jatkuvatoimisen kaasuanalysaattorijärjestelmän Enocellin sellutehtaalle Uimaharjuun.  Järjestelmä mittaa happi- ja hiilimonoksidipitoisuuksia.

Meesauunin savukaasukanavan suuren partikkelipitoisuuden vuoksi mittausolosuhteet ovat haasteelliset. Uudessa, Sintrolin toimittamassa, järjestelmässä näytteenotosta tuloksen saamiseen kulunut aika saatiin lyhennettyä oleellisesti vain muutamiin sekunteihin.

Järjestelmään asennettiin Siemensin kaasuanalysaattorit, joilla mitataan O2- ja CO-pitoisuudet meesauunin savukaasukanavasta erittäin raskaissa olosuhteissa. Järjestelmän näytteenotto kahdennettiin ja nyt kaksi lämmitettyä näytelinjaa johtaa analysaattorikaapille näytteenkäsittelyyn.

-Mittaus suoritetaan savukaasukanavasta ennen sähkösuodinta räjähdysvaaran estämiseksi, minkä vuoksi analysaattorit on valittu vastaamaan SIL 2 -turvatasoa. Siemensin analysaattorit ovat ensimmäiset analysaattorit, joilla on SIL 2 -hyväksyntä useamman yhtäaikaisen kaasuun mittaamiseen, kertoo Sintrolin tuotepäällikkö Niko Miettinen.

Kaasuanalysaattorijärjestelmän toimituksen lisäksi Sintrolin palveluihin kuuluu huolto ja tekninen tuki järjestelmän elinkaaren ajan.