Vetypoltto edustaa uutta aaltoa energiasektorilla

Vetypoltto on nousemassa merkittäväksi energialähteeksi teollisuudessa tarjoten puhtaampaa vaihtoehtoa fossiilisille polttoaineille. Vetypolton käyttöönotto vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua ja erityisratkaisuja.

Vetypolttoon siirtymisen erityistarpeet on tärkeää huomioida ajoissa, sillä poltettavassa kaasuseoksessa oleva vety voi vaikuttaa sytyttimien ja liekkivahtien toimintaan. Kun vetypitoisuus ylittää 20%, tarvitaan muutoksia myös polttoparametreihin, kuten jäähdytysilman lisäämiseen. Lisäksi liekkivahdit on päivitettävä tunnistamaan vetyliekki.

– Kun mennään 100 % vetypolttoon, liekin valvonta ei toimi enää perinteisellä ionisaatioliekkivahdilla, joka on meidän Hegwein-sytyttimissä vakiona. Se ei tunnista 100 % vetypoltossa syntyvää liekkiä, joten se on muutettava optiseksi liekkivahdiksi (IR/UV), myyntipäällikkö Arto Lähde mainitsee.

Laadukkaat sytyttimet ja liekkivahdit Duragilta

Sintrol tarjoaa kattavia ratkaisuja vetypolttoon, kuten Durag-konsernin polttotekniikan laitteita sekä Hegwein-sytyttimiä ja -polttimia. Integroidulla instrumentoinnilla pyritään tehdasautomaation helpottamiseen, vähentäen kaapelointia ja vikaantumismahdollisuuksia. Uusimmat innovaatiot, kuten edistykselliset liekkivahtiratkaisut, mahdollistavat nopeamman asennuksen ja varmistavat liekin hyvän seurannan.

Innovaatioita turvallisuuden varmistamiseksi

Viimeisimpänä innovaationa ovat tulleet kolmannen sukupolven edistykselliset liekkivahtiratkaisut, jotka voidaan opettaa seuraamaan liekkiä automaattisesti. Tämä nopeuttaa asennusta ja varmistaa liekin laadukkaan seurannan, mikä on tärkeää energianhukan välttämiseksi.

– Uudessa liekkivahtien sukupolvessa on niin paljon enemmän älyä ja muistia, että se voidaan kouluttaa seuraamaan liekkiä. Liekkivahti säätää itse itsensä ja antaa oikeat turvallisuusraja-arvot ja asettaa ne muistiinsa, Lähde esittelee.

Lisäksi Sintrolin edustama Minimax tarjoaa kattavia turvallisuusratkaisuja, kuten palonilmaisimia ja kipinäsammutusratkaisuja, jotta toiminta olisi mahdollisimman turvallista ja tehokasta.

– Meiltä saa myös erilaiset henkilösuojaukseen käytettävät kaasuilmaisimet sekä tehtaiden piipuista tulevien savukaasujen online-mittaukset. Olemme toteuttaneet savukaasujen analytiikkaa Suomessa ja Baltiassa. Valtaosa asiakkuuksistamme on teollisen toiminnan puolella, joten pystymme tarjoamaan sinne hyvin paljon erilaisia ratkaisuja.

Asiakaskohteita ympäri maailman

Sintrolin toimituskohteita löytyy ympäri maailman, viimeisimpänä esimerkkinä Indonesia, jonne toimitettiin polttotekniikan laitteita ja kamerateknologiaa. Sintrolin tarjoamat ratkaisut ovat olleet avainasemassa teollisuuden siirtyessä kohti kestävämpiä energiaratkaisuja. Sintrolin globaali vaikutus ulottuu eri teollisuuden aloille, missä asiakasyrityksiä autetaan viemään energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä seuraavalle tasolle.

Vetypolttoon siirtyminen on haastava mutta välttämätön askel kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Sintrol tarjoaa kattavia ratkaisuja ja innovaatioita turvallisuuden varmistamiseksi, matkalla kohti kestävämpää energiantuotantoa.