AQM ilmanlaadun valvontajärjestelmä

järjestelmä

Opsiksen IR/FTIR DOAS-tekniikkaan perustuvat ilmanlaadun valvontajärjestelmät tarjoavat ratkaisun, jonka kosketukseton, avoimen polun monikaasumittaus takaa matalat omistuskustannukset ja tarkat mittaustulokset.

Kaasujen pitoisuuksien mittaaminen ilmassa on tärkeää mm. päästöjen valvonnassa tuotantolaitoksissa ja lentokentillä, tai yleisessä ilmanlaadun seurannassa kaupungeissa.

AQM ilmanlaadun valvontajärjestelmään kuuluu lähetinyksikkö, joka lähettää valonsäteen vastaanottimeen yleensä muutamien satojen metrien – kilometrin  pituisen matkan sovelluksesta riippuen. Tietyt valon aallonpituudet absorboituvat matkalla riippuen läsnäolevista kaasuista ja niiden pitoisuuksista. Mittaustulokset johdetaan vastaanottimesta optista kuitua pitkin analysaattoriin, joka käsittelee tulokset spektrometrillä. Tarkat ja monipuoliset mittaustulokset ovat käytössäsi reaaliajassa tai tulevaa laajempaa analyysia varten.

Yhteensopivuus

  • Ilmanlaadun mittaukset
  • Tunnelit
  • Lentokentät
  • Teollisuuslaitosten päästöt ja hajapäästöt
  • Teollisuuslaitosten  hallitsemattomien kaasupurkausten  valvonta
  • Aitamittaukset
  • Ympäristöpölyt