Elohopea-analysaattori

analysaattori

Opsiksen DOAS – periaatteeseen perustuvalla insitu-mittausmenetelmällä kaasu mitataan läpikanavan tekniikalla.Yksinkertainen rakenne mahdollistaa nopean ja luotettavan mittauksen, joka on helppo ylläpitää.

Ylläpito on helppoa, koska kaasua ei konvertoinnin lisäksi käsitellä mitenkään.

Kokonaiselohopean mittauksen lisäksi samalla järjestelmällä voidaan mitata esim. jätedirektiivin mukaiset päästöt, kuten esim. NOx, SO2, CO, CO2, NH3,HF ja HCl jne.

Opsis Elohopea-analysaattori on EN 15267 hyväksytty.

Elohopea esiintyy teollisuuden kaasumaisissa päästöissä hyvin pieninä pitoisuuksina, yleensä pg ja µg –luokassa. Sitä ei ole tarvinnut mitata tähän asti, mutta tilanne muuttuu. Tutkimuksissa on havaittu sen aiheuttavan jopa näin pienillä pitoisuuksina huomattavia ympäristöhaittoja sekä olevan krooninen ja maailmanlaajuinen hajakuormitusongelma.

Jätteenpolttolaitokset, sementtitehtaat ja hiilivoimalat tarvitsevat EU – laajuisten määräysten tullessa voimaan hyvän ja luotettavan elohopean mittauksen. Useat Euroopan maat ovat jo soveltaneet kyseisiä määräyksiä.