Elohopean mittaus

Uusien WI BREFin vaatiman alemman päästörajan saavuttaminen vaatii useimmiten laitoksissa investointia pesuriin, SNCR:ään tmv. prosessin osaan, jollei sellaista jo ole.

Myös päästömittauslaitteet tarvitsevat useimmiten päivitystä elohopean osalta, joka laitteiston ollessa tarpeeksi iäkäs, voi johtaa koko CEMS:in uudistamiseen.

Lisäksi tulee mietittäväksi onko tavetta myös prosessinohjaukselle, vaatiiko laitoksen ajo tai ympäristöluvat  redundanttisuutta analyysilaitteistoihin, tai tuleeko kyseeseen jatkuvatoimiset mittaukset vai BREFin sallima pitkäaikainen ja/tai säännöllinen näytteenotto (sorbent trap menetelmä).

Pitkäaikaiset päämiehemme Opsis Ab ja Durag Gmbh lähestyvät mittausta omien vahvuuksiensa kautta. Opsis soveltamalla DOAS:ia, näytteenottoa yhdistettynä läpikanavan mittaukseen ja patentoituun konvertteriin.

Opsis THg-mittaus

Elohopeamittauksilla voidaan ohjata myös prosessia uuden 5µg/m3 päästörajan vaatimien savukaasun puhdistuslaitteiden toiminnan optimoinniksi.

Tarjoamme ratkaisuna kolmea perusvaihtoehtoa, kahta jatkuvatoimista ja yhtä pitkäaikaiseen näytteenottoon (Sorbent trap – metodi) perustuvaa järjestelmää. Useasti asiakkaiden laitetarpeet poikkeavat monesta syystä toisistaan. Meidän pitkän kokemuksen ja laadukkaiden laitteiden ansiosta, rakennamme aina asiakkaan tarpeeseen parhaiten sopivan ratkaisun.

Lue lisää tarjoamistamme elohopean mittausratkaisuista tai ota yhteyttä myyntiimme!